3.2 WKB
De Wet kwaliteitsborging bouw (WKB) ziet er op toe dat er in de bouw weer stevig wordt toegezien op en gecontroleerd van het bouwen en het gebouwde resultaat. In feite wat de gemeente (bouw- en woningtoezicht) zou moeten doen...
De AVVO wil hier op inspelen door een gepast programma te presenteren waarin wij u uitleggen hoe u de bouw kunt controleren als onafhankelijk inspecteur / bouwcontroleur. Een taak die toe behoorde aan de gemeente, maar door de verregaande privatisering komt deze taak nu toe aan het private domein. Of te wel dit opzichterswerk wordt overgelaten aan de markt. Iedereen die zich kwalificeert mag zich bouwcontroleur noemen. Dat is nog eens een kans.
Binnenkort starten wij een lesprogramma van vier dagen waarin wij u graag over alles bijpraten. NA afloop ontvangt u een certificaat van deelname. Als er een verplicht examen komt dan bereiden wij daar u op voor.
Houd onze website in de gaten en volg de berichten op LinkedIn.